Orbit

:::
 

榮譽榜

類別 標題 張貼日期
行政公告 置頂 熱門 公告 資管系日四技技優甄審入學開跑了!
行政公告 置頂 熱門 公告 資管系日四技運動績優入學重要日程
行政公告 置頂 熱門 公告 資管系日四技高中申請入學重要日程! 
行政公告 置頂 熱門  公告 資管系日四技單獨招生入學準備開始報名!
行政公告 置頂 熱門 公告 資管系進修部【進四技】與【進二技開始報名了!
行政公告 置頂 公告 資管系日四技入學獎學金(113學年度)
行政公告 置頂 熱門 公告 資管系碩士班考試入學開始報名了!
實習公告 Thông báo: Kết quả kết hợp thực tập cho khóa học Thực tập ngành
實習公告 公告 日四技校外實習說明會
實習公告 Thông báo: Hội thảo an toàn thực tập cho lớp học thực tập quốc tế của Khoa Quản trị thông tin và cuộc họp giải thích thực tập ngoại trường với các cơ sở hợp tác
行政公告 公告 學分學程改發電子證書
獲獎訊息 杜智弘老師指導李後恩同學參加「第八屆青春有影2023大學盃微電影徵件活動」競賽榮獲「百大精選獎
活動 2024【好棒盃】餐飲海報設計競賽報名開跑啦 !
活動 公告 112學年度資管系四技三年級專題成果報告及專題競賽
行政公告 公告 112-2學期教師教學創新暨教材研發申請通過名單
證照 112-1學期「APMP專案管理師」證照通過名單 
證照 112-1學期 CIW證照 通過名單
行政公告 邱南星老師輔導畢業生成立公司進駐育成中心
行政公告 公告 2024全國管理實務暨學術研討會徵稿
證照 賀!112-1學期「物流運籌人才-物流管理」證照通過名單

類別 標題 張貼日期
活動 2024【好棒盃】餐飲海報設計競賽報名開跑啦 !
活動 公告 112學年度資管系四技三年級專題成果報告及專題競賽
活動 公佈111-2資管系專題競賽複審入圍名單暨參賽注意事項
活動 2023【好棒盃】餐飲海報設計競賽報名開跑啦 !
活動 公告111-2學期資管系日四技三年級專題成果報告及分組競賽地點
(舉辦
日期 : 112年05月10日(三)下午13點30分)
活動 2023全國管理實務暨學術研討會
活動 111-2學期資管系【專題競賽】(初賽)相關事宜
活動 【光劍挑戰賽】初賽第二場 報名開跑囉!! 即日起至活動前一日止
活動 2022虛擬實境研習營-光劍挑戰賽 報名開跑囉!! 即日起至活動前一日止
活動 2022全國商管學院創意新人王 菁英擂台賽【海報菁英組】決賽入圍主題名單
活動 2022全國高中職商管一日體驗營
活動 2022暑假多媒體研習營 報名開跑囉!! 即日起至活動前一日止
活動 2022全國商管學院創意新人王 菁英擂台賽【海報菁英組】
活動 資產活化AI應用創新競賽
活動 公佈110-2資管系專題競賽複審入圍名單暨參賽注意事項
活動 公佈111年05月11日(三)日四技三年級專題競賽成果報告時程表及地點
活動 【2022健行好棒盃_餐飲海報設計組(高中職組)】報名開跑了
活動 2022健行資管系校友回娘家暨校友分享與健康講座
活動 本系於111年05月11日(三)下午13點30分舉辦日四技三年級專題成果報告及專題競賽
活動 110學年度學生校外實習成果發表會

類別 標題 張貼日期
獲獎訊息 杜智弘老師指導李後恩同學參加「第八屆青春有影2023大學盃微電影徵件活動」競賽榮獲「百大精選獎
獲獎訊息 賀!本系杜智弘老師帶領學生卓晉源、徐俊宇參加「2023大專校院暨高中職生媒體素養短影片競賽」,榮獲大學生組「第二名」
獲獎訊息 賀!本系杜智弘老師帶領學生卓晉源、徐俊宇參加「2023大專校院暨高中職生媒體素養短影片競賽」,榮獲「創意獎」!
獲獎訊息 公告 111-2學期資管系日四技三年級專題競賽得獎名單!!
獲獎訊息 2023【好棒盃】餐飲海報設計競賽決賽獲獎名單!!
獲獎訊息
2023【好棒盃】餐飲海報設計競賽決賽名單及參賽注意事項公布!!
獲獎訊息 賀!本系杜智弘老師帶領學生參加「第20屆育秀盃創意獎」榮獲「動態影像類」首獎!
獲獎訊息 賀!資管系2023年全國技專校院學生實務專題製作競賽暨成果展入圍決賽
獲獎訊息 賀!本系杜智弘老師帶領學生參加【凡斯焉・立竿見『影』徵的就是你!】榮獲第一名
獲獎訊息 鄧安文老師榮獲111學年第1學期開放式教材競賽
獲獎訊息 郭枝盈老師榮獲111學年第1學期開放式教材競賽
獲獎訊息 鄭培成老師榮獲111學年第1學期創新教材競賽
獲獎訊息 杜智弘老師榮獲111學年第1學期數位教材競賽
獲獎訊息 熱門 2022全國商管學院創意新人王-菁英擂台賽 決賽得獎名單
獲獎訊息 賀!資管系老師及同學榮獲中華民國專利一件
獲獎訊息 杜智弘老師榮獲110學年第2學期創新教材競賽
獲獎訊息 鄧安文老師榮獲110學年第2學期創新教材競賽
獲獎訊息 鄧安文老師榮獲110學年第2學期開放式教材競賽
獲獎訊息 郭枝盈老師榮獲110學年第2學期開放式教材競賽
獲獎訊息 邱南星老師榮獲110學年第2學期數位教材競賽

就業

類別 標題 張貼日期
就業訊息 財團法人工業技術研究院未來菁鷹計畫
就業訊息 家樂福、大潤發正兼職/寒假工讀生招募中
就業訊息 博智電子徵MES工程師/程式設計師
就業訊息 中華電信徵正職客服人員